طبقه اول، بال غربی

مكان: دانشكده مهندسي نساجي- طبقه هم کف

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

مکان: دانشکده مهندسی نساجی، طبقه همکف بال غربی

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

 

مکان: دانشکده مهندسی نساجی- طبقه اول

 

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

 

کارکردن در آزمایشگاه پروژه­ها

مکان: دانشکده مهندسی نساجی- طبقه اول

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

مکان: دانشکده مهندسی نساجی - طبقه اول

دستگاه مورد استفاده

 آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

خط تولید آزمایشگاهی

تولید انواع منسوجات بی بافت سوزنی

مکان: دانشکده مهندسی نساجی - طبقه اول

لیست دستگاه ها و آزمایش های موجود در آزمایشگاه فیزیک نساجی به شرح زیر مي باشد:

مکان: دانشکده مهندسی نساجی- طبقه اول

 

دستگاه مورد استفاده

 آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

دستگاه پراب چهار نقطه اي

آزمايش اندازه­گیری رسانايي

مكان: دانشكده مهندسي نساجي- طبقه اول

این آزمایشگاه با تاسیس در سال 1391 میزبان تحقیقات مختلف بر روی کاربردهای بیولوژیکی مواد مختلف در صنایع نساجی و کاربرد منسوجات مختلف در صنایع آرایشی و بهداشتی و پزشکی بوده است.

امکانات و خدمات در دسترس در این آزمایشگاه شامل: 

مکان: دانشکده مهندسی نساجی- طبقه هم کف

كارشناس آزمايشگاه: مهندس عباس طبيبي

تست­هایی که می­ توان در آزمایشگاه تحقیقاتی رنگ انجام داد:

صفحه‌ها