رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه ساخت افزایشی

مکان: دانشکده مهندسی نساجی طبقه اول- راهرو راست- اتاق 

آزمایشگاه منسوجات هوشمند

مکان: دانشکده مهندسی نساجی طبقه اول- راهرو راست- اتاق 

کارگاه ساخت و تولید منسوجات فنی

مکان: دانشکده مهندسی نساجی طبقه اول- راهرو راست- اتاق 102

کارگاه مقدمات بافندگی و بافندگی

مکان: جنب دفتر فنی دانشگاه
تلفن :33915019

کارگاه ریسندگی

مکان: کارگاه های آموزشی 
تلفن : 33915020-031

کارگاه حلقوی پودی

مکان: دانشکده مهندسی نساجی طبقه همکف -راهرو راست- اتاق 2

آزمایشگاه سنتز رنگینه‌ها و مواد نساجی

مکان: دانشکده مهندسی نساجی- طبقه اول- راهرو راست- اتاق 

آزمایشگاه تکمیل کالای نساجی

مکان: دانشکده مهندسی نساجی- طبقه همکف- راهرو چپ- اتاق 

آزمایشگاه سایکوفیزیک

مکان: دانشکده مهندسی نساجی- طبقه اول- راهرو راست- اتاق 

آزمایشگاه ماشین‌آلات رنگرزی

مکان: دانشکده مهندسی نساجی طبقه همکف -راهرو چپ- اتاق 

آزمايشگاه فرآیندهای پلیمری

مكان: دانشكده مهندسي نساجي- طبقه هم کف- راهرو چپ- اتاق 18

آزمايشگاه مواد مرکب (کامپوزیت)

مکان: دانشکده مهندسی نساجی، طبقه همکف- راهرو چپ(غربی)-اتاق 19

تحت نظارت وف ایرانی