مكان: دانشكده مهندسي نساجي- طبقه هم کف

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

 

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

 

کارکردن در آزمایشگاه پروژه­ها

آزمايشگاه

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

کابینت نوری

دستگاه مورد استفاده

 آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

خط تولید آزمایشگاهی

تولید انواع منسوجات بی بافت سوزنی

آزمایشگاه منسوجات فنی

لیست دستگاه ها و آزمایش های موجود در آزمایشگاه فیزیک نساجی به شرح زیر مي باشد:

آزمايشات با دستگاه گالوانو استات
آزمايش رسانايي با دستگاه پراب چهار نقطه اي
طراحي مدارات الكترونيكي و الكتريكي
ساخت ابزار و تجهيزات و متعلقات نساجي

 

دستگاه مورد استفاده

 آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

مكان: دانشكده مهندسي نساجي- طبقه اول

این آزمایشگاه با تاسیس در سال 1391 میزبان تحقیقات مختلف بر روی کاربردهای بیولوژیکی مواد مختلف در صنایع نساجی و کاربرد منسوجات مختلف در صنایع آرایشی و بهداشتی و پزشکی بوده است.

امکانات و خدمات در دسترس در این آزمایشگاه شامل: 

كارشناس آزمايشگاه: مهندس عباس طبيبي

تست­هایی که می­ توان در آزمایشگاه تحقیقاتی رنگ انجام داد:

مكان: دانشكده مهندسي نساجي- طبقه سوم

صفحه‌ها