رفتن به محتوای اصلی
x

گروه شيمی نساجی و علوم الياف

گروه شیمی نساجی و علوم الیاف از بدو تاسیس دانشکده مهندسی نساجی (سال ۱۳۶۳) در دانشکده شکل گرفت. هدف از تشکیل این گروه، آموزش و تربیت نیروی متخصص دارای توانایی علمی و فنی مورد نیاز در تولید انواع منسوجات و بویژه انواع مواد شیمیایی و انجام فرآیندهای مربوطه همراه با آزمون های کیفی مورد نیاز آنها است. برخی از فرآیندهای مهم که دانشجویان این تخصص علاوه بر اطلاعات کافی از فرآیندهای ریسندگی و بافندگی و علوم پایه ریاضی و فیزیک و شیمی، باید از آن آگاهی کافی داشته باشند شامل تولید انواع الیاف بشر ساخت و مصنوعی، تکمیل، رنگرزی، چاپ، سنجش رنگ و نیز روش های باز تولید رنگ است.

این گروه تخصصی مشتمل بر دو زیر گروه تخصصی شیمی نساجی و رنگ؛ و علوم الیاف است. هم اکنون دانشجویان این گروه تخصصی در سه مقطع کارشناسی (سبد درسی شیمی نساجی و رنگ، و سبد درسی علوم الیاف)، کارشناسی ارشد (گرایش شیمی نساجی و رنگ، و گرایش علوم الیاف) و دکتری مشغول به تحصیل هستند.

مهمترین دروس تخصصی این گروه عبارتند از:

شیمی نساجی ور نگ:

شیمی فیزیک، شیمی تجزیه، اصول ساختمان مواد پلیمری، علوم الیاف، فیزیک الیاف، فرایند تولید الیاف، شیمی الیاف طبیعی، شیمی رنگ و مواد واسطه، رنگرزی الیاف طبیعی، رنگرزی الیاف مصنوعی، تکمیل کالای نساجی1، تکمیل کالای نساجی2، اصول تکنولوژی رنگ، پساب، چاپ و ماشین های رنگرزی و تکمیل

علوم الیاف:

شیمی پلیمر، شیمی تجزیه، اصول ساختمان مواد پلیمری، علوم الیاف، فیزیک الیاف، ساختمان فیزیکی الیاف، شیمی الیاف طبیعی، شیمی فیزیک محلول های پلیمری، اصول مهندسی شیمی، فرایند تولید الیاف، اصول رنگرزی، فرایند تکمیل ، تکسچرایزینگ و تکنوتوژی تولید الیاف صنعتی

 

 

 

حسین ایزدان

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915027
شماره اتاق : 309
صدیقه برهانی

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915015
شماره اتاق : 360
حسین توانایی

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, استاد
 • 031-33915030
شماره اتاق : 311
اکبر خدامی

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915033
شماره اتاق : 304
علی زادهوش

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, استاد
 • 031-33915011
شماره اتاق : 319
زهرا طالبی

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, استادیار
 • 031-33911097
شماره اتاق : 336
فرزانه علی حسینی

شيمي نساجي و علوم الياف
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915014
شماره اتاق : 353
حسین فشندی

شيمي نساجي و علوم الياف
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33911091
شماره اتاق : 350
لاله قاسمی

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, استادیار
 • 031-33911092
شماره اتاق : 337
حسن محمدی

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915008
شماره اتاق : 310
کمیل نصوری

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33911090
شماره اتاق : 349

آزمایشگاه سنتز رنگینه‌ها و مواد نساجی

مکان: دانشکده مهندسی نساجی- طبقه اول- راهرو راست- اتاق 

آزمایشگاه تکمیل کالای نساجی

مکان: دانشکده مهندسی نساجی- طبقه همکف- راهرو چپ- اتاق 

آزمایشگاه سایکوفیزیک

مکان: دانشکده مهندسی نساجی- طبقه اول- راهرو راست- اتاق 

آزمایشگاه ماشین‌آلات رنگرزی

مکان: دانشکده مهندسی نساجی طبقه همکف -راهرو چپ- اتاق 

آزمايشگاه فرآیندهای پلیمری

مكان: دانشكده مهندسي نساجي- طبقه هم کف- راهرو چپ- اتاق 18

آزمايشگاه مواد مرکب (کامپوزیت)

مکان: دانشکده مهندسی نساجی، طبقه همکف- راهرو چپ(غربی)-اتاق 19

تحت نظارت وف ایرانی