رفتن به محتوای اصلی
x

آزمايشگاه مواد مرکب (کامپوزیت)

Level begin

مکان: دانشکده مهندسی نساجی، طبقه همکف- راهرو چپ(غربی)-اتاق 19

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

 

اندازه­ گیری شاخص جریان و ویسکوزیته مذاب پلیمری

آزمایشگاه مواد مرکب

1

تحت نظارت وف ایرانی