رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش

سید وحید عبادی

تكنولوژي نساجي و پوشاک
معاون آموزشی, هیات علمی, استادیار
 • 031-33911094
شماره اتاق : 351
sv.ebadi@iut.ac.ir
فاطمه پورمراد ناصری


کارمند, کارشناس آموزشی
 • 031-33915026
شماره اتاق : 335
textile-dea@of.iut.ac.ir
 • اطلاعیه ترمیم 2-402( 23 بهمن 1402 )
 • سرفصل دروس

  پیوست اندازه
  برنامه ترمي رشته مهندسي نساجي براي ورودي هاي 1401 به بعد (جدید) 765.55 کیلوبایت
  برنامه ترمي گرايش فناوري نساجي (تکنولوژی) ويژه دانشجويان ورودي 95 تا 1400 231.27 کیلوبایت
  برنامه ترمي گرايش منسوجات صنعتي نساجي ويژه دانشجويان ورودي 95 تا 1400 228.23 کیلوبایت
  برنامه ترمي گرايش مهندسي شيمي نساجي ويژه دانشجويان ورودي 95 تا 1400 195.18 کیلوبایت
  برنامه ترمي گرايش مهندسي پوشاك ويژه دانشجويان ورودي 95 تا 1400 195.39 کیلوبایت
  برنامه ترمي گرايش مهندسي الياف ويژه دانشجويان ورودي 95تا 1400 215.24 کیلوبایت
  برنامه ترمي رشته مهندسي نساجي ( ويژه چهار ترم تحصيلي اول) براي ورودي هاي 95 تا 1400 199.13 کیلوبایت
  لیست دروس کارشناسی مهندسی شيمي نساجی 61.29 کیلوبایت
  لیست دروس کارشناسی مهندسی تکنولوژی نساجی 62.68 کیلوبایت
  سر فصل دروس کارشناسی مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف 107.13 کیلوبایت
  سرفصل دروس کارشناسی مهندسی تکنولوژی نساجی 102.72 کیلوبایت
  برنامه ترمی و لیست دروس کارشناسی مهندسی پوشاک 103.93 کیلوبایت
  برنامه ريزي و ليست دروس كارشناسي مهندسي پوشاك ورودي 94 به بعد 22.33 کیلوبایت
  اطلاعيه در خصوص 3 واحدي شدن دروس رياضي عمومي 1 و رياضي عمومي 2 20.07 کیلوبایت
  اطلاعيه مهم جهت دانشجويان رشته تكنولوژي نساجي 21.98 کیلوبایت

   

  (مقطع کارشناسي)

  • ترم تابستان :
   -         اخذ دروس رياضي 1 و2 و فيزيک 1 و 2 در ترم تابستان به صورت مهمان  امکان پذير نميباشد، مگر اينکه دانشجو دو بار در دروس مربوطه رد شده باشد.
   -         گذراندن واحد هاي ترم تابستاني به صورت مجازي (الکترونيکي) در دانشگاه هاي ديگر، مجاز نميباشد.
   -         مهماني دانشجويان در ترم تابستان در دروس پايه و اصلي تنها در دانشگاه هاي ذيل  امکانپذير است . در موارد خاص تأييد دانشگاه مربوطه به عهده شوراي آموزش دانشکده ميباشد.
   -         دانشگاه اصفهان ، دانشگاه شيراز، دانشگاه تهران ، اميرکبير، علم و صنعت، خواجه نصير طوسي،
   دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه صنعتي شريف
   -         حداقل نمره قابل قبول براي كليه دروس 12 است .
   -         واحدهاي ترم تابستاني در هنگام اخذ بايستي ابتدا به تائيد استاد راهنما رسيده باشد.
   -         مسئوليت عدم انطباق واحدهاي گذرانده در دانشگاه مقصد با واحدهاي اخذ شده مورد تائيد در دانشگاه مبدا، با شخص دانشجو است.
   استثنائات:
   -         اخذ بيش از يک استثناء در هر ترم در خصوص عدم رعايت پيش نياز، مجاز نميباشد. در شرايط خاص نظير درشرف فارغ التحصيلي بودن دانشجو، تصميم گيري به عهده شوراي آموزش دانشکده ميباشد.
   -         درخواست اعطاي استثناء بايستي حداقل يک روز قبل از ترميم به دفتر آموزش دانشکده تسليم شده باشد تا در صورت لزوم جهت طرح در شوراي آموزش، ارائه گردد. در روز ترميم هيچگونه درخواستي براي اعطاي استثناء (مطالعه آزاد، عدم رعايت پيشنياز، اخذ بيش از 20 واحد در صورت فراغت از تحصيل) پذيرفته نخواهد شد.
   -         چنانچه دانشجويي دوترم قادر به گذرانيدن درسي نگرديد، امکان اعطاي استثناء بدون رعايت پيشنياز و بصورت همنياز به نامبرده وجود خواهد داشت.
   قانون انطباق واحد ها :
   -         حداقل نمره مورد قبول دروس از دانشگاههاي معتبر 15 ميباشد.
   قوانين پذيرش مهمان :
   -         دانشجوي متقاضي مهماني براي دانشگاه صنعتي اصفهان نبايستي معدل کمتر از دوازده داشته و در دانشگاه مبدأ مشروط نشده باشد.
   -         تائيد مهمان شدن دانشجو به عهده شوراي آموزش است.
   -         جهت انتقال دائم،  معدل دانشجو در دو ترم متوالي بايستي از ميانگين معدل دانشجويان هم دورهي خودش ، بالاتر باشد.
   قوانين تغيير رشته به شرط اخذ نمره کنکور سراسري :
   1-    معدل دانشجو از معدل متوسط هم وروديهاي خودش کمتر نباشد.
   2-    در تغيير رشته از تکنولوژي نساجي و پوشاك  به شيمي نساجي، نمره شيمي عمومي نامبرده از 13 کمتر نباشد.
   3-    در تغيير رشته از شيمي نساجي  و پوشاك به تکنولوژي نساجي، نمرات رياضي 2و1 و فيزيک 1 و2 نبايستي از 13 کمتر باشد.
   4-    در تغيير رشته از شيمي نساجي  و تکنولوژي نساجي به پوشاك ، نمرات رياضي 1 و فيزيک 1  و شيمي عمومي نبايستي از 13 کمتر باشد.
   5-    تاييد نهايي تغيير رشته با در نظر گرفتن ظرفيت رشته ها  مصوبه شوراي آموزشي مي باشد.
   دروس اختياري :
   اخذ دروس اختياري بايستي تنها از سبد پيشنهادي دانشكده صورت گيرد و مسئوليت عواقب ناشي از اخذ درس بدون تاييد دانشكده مهندسي نساجي به عهده دانشجو مي باشد.

  1- قوانين درخواست و درس پيش ترم چيست؟

  -         دانشجويانيکه با اخذ حداکثر 2 درس به ارزش 4 واحد از دروس عمومي حائز شرايط فارغ التحصيلي مي شوند، مي توانند متقاضي اخذ پيش ترم شوند.
  -         حدنصاب نمره قبولي در دروس پيش ترم 12 است.
  -         حداکثر تعداد واحد دانشجو با احتساب درس پيش ترم نبايستي از 24 واحد تجاوز کند.

  2-قوانين و مقررات اخذ واحد درسي در تابستان چيست؟

  -         اخذ واحد درسي در تابستان همراه با کارآموزي مجاز نمي باشد (به جز مطالعه آزاد، پروژه با رعايت سقف حداکثر 6 واحد)
  -         فقط اخذ شش واحد درسي در ترم تحصيلي همراه با کارآموزي مجاز مي باشد.
  -         دانشجوجهت اخذ کارآموزي لازم حداقل 100 واحد درسي را تا قبل از ثبت نام گذرانده باشند.
  درصورت فراموش کردن اسم و رمز عبور سيستم گلستان چه بايد کرد؟
  در صورت فراموش شدن اسم و رمز عبور با کارشناس آموزشي دانشکده (خانم ابراهيم زاده) با شماره تلفن 5026 تماس گرفته و با ارائه شماره دانشجويي، رمز و اسم عبور خود را دريافت نماييد.

  4- نحوه درخواست تغيير رشته چگونه است؟

  درخواست تغيير رشته تنها در انتهاي ترم درم تحصيلي پس از تائيد قبولي نامبرده در رشته جديد توسط آموزش دانشگاه، با فرم درخواست تغيير رشته را تکميل نموده و به معاونت آموزشي دانشکده تحويل نمائيد. در صورت موافقت شوراي آموزش دانشکده با درخواست نامبرده، مراتب به آموزش دانشگاه اعلام مي شود. طبيعي است دانشکده مقصد نيز بايد با درخواست نامبرده موافقت نمايد.

  3- نحوه درخواست مرخصي تحصيلي چگونه است؟

  هردانشجو در مقطع کارشناسي مجاز است دو ترم را در طول سنوات تحصيلي خود از مرخصي استفاده نمايد. براي اين کار دانشجو بايستي درخواست خود را به طور کتبي با ذکر دليل درخواست همراه با تائيد استاد راهنما به معاونت آموزشي ارائه نمايند. فرم درخواست مرخصي تحصيلي در قسمت فرمهاي آموزشي قابل دريافت است. پس از تائيد درخواست نامبرده به اداره آموزش دانشگاه ارسال خواهد شد. بديهي است پس از اين دانشجو شخصاٌ بايستي درخواست خود را از اداره آموزش دانشگاه پيگيري نمايد.
  4- نحوه درخواست تغيير رشته چگونه است؟
  درخواست تغيير رشته تنها در انتهاي ترم درم تحصيلي پس از تائيد قبولي نامبرده در رشته جديد توسط آموزش دانشگاه، با فرم درخواست تغيير رشته را تکميل نموده و به معاونت آموزشي دانشکده تحويل نمائيد. در صورت موافقت شوراي آموزش دانشکده با درخواست نامبرده، مراتب به آموزش دانشگاه اعلام مي شود. طبيعي است دانشکده مقصد نيز بايد با درخواست نامبرده موافقت نمايد.

  5- نحوه درخواست مهمان در ترم تابستاني چگونه است؟

  درخواست مهمان براي ترم تابستان در دانشگاه ديگر بايستي از طريق سيستم گلستان صورت گيرد. حداکثر واحد مجاز در اخذ ترم تابستاني 6 واحد است. پس از تائيد استاد راهنما و معاونت آموزشي دانشکده درخواست به آموزش دانشگاه ارسال مي گردد. دانشجو با مراجعه حضوري به آموزش دانشگاه، معرفي نامه خود را براي اخذ واحد در دانشگاه مقصد دريافت مي کند.

  6- آيا درخواست مهمان ترم تابستاني در تمامي دانشگاهها مورد قبول است؟

  تائيد دانشگاه مقصد براي ترم تابستان توسط شوراي دانشکده صورت مي گيرد.

  7- درخواست مهمان ترم تابستاني در دانشگاه هاي ديگر بصورت آموزش الکترونيکي مجاز است؟

  خير مجاز نيست.
   

  8- شرايط لازم براي تغيير رشته از مهندسي شيمي نساجي به مهندسي تکنولوژي و برعکس در صورت احراز نمره لازم در کارنامه آزمون سراسري چيست؟

  1-    معدل دانشجو از معدل متوسط هم ورودي خودش کمتر نباشد.
  2-    در تغيير رشته از تکنولوژي نساجي به شيمي نساجي، نمره شيمي عمومي از 13 نبايستي کمتر باشد.
  3-    در تغيير گرايش از شيمي نساجي به تکنولوژي نساجي، مي بايستي نمرات رياضي 1 و2 و فيزيک 1 و 2 کمتر از 13 نباشد.

  9- شرايط لازم براي تغيير رشته به رشته تحصيلي خاص در صورت عدم احراز نمره لازم در کارنامه آموزشي سراسري چيست؟

  الف- تقاضاي تغيير رشته براي هر دانشجو فقط يکبار و براي يک رشته قابل بررسي است.
  ب- تغيير رشته به رشته هايي از گروه آموزشي (رياضي يا تجربي) غير از گروه آموزشي که دانشجو در آن پذيرفته شده امکان پذير نمي باشد.
  ج- دانشجويانيکه از ساير دانشگاهها به اين دانشگاه انتقال يافته اند حق استفاده از اين شرايط را ندارند.
  د- لازم است کليه تقاضاها به اداره کل آموزش دانشگاه ارائه گردد تا به طور متمرکز مورد بررسي قرار گيرند.
  ه- حداکثر 3 درصد از دانشجويان ورودي هر رشته مي توانند از اين شرايط استفاده نمايند.
  و- دانشکده مقصد مي تواند حداکثر معادل 10 درصد از وروديهاي هر رشته از اين طريق دانشجو بپذيرد.
  ز- معدل کل نيمسال اول و دوم دانشجوي متقاضي (که حداقل 24 واحد از دروس آن دو ترم غير عمومي باشد) نبايستي از ميانگين +1 هم وروديهاي خود در رشته مورد تقاضا در دانشکده مقصد کمتر باشد.
  ح- متقاضي دو ترم در دانشکده مقصد به صورت مهمان بگذراند و در اين دو ترم حداقل 28 واحد غير عمومي در دروس رشته مورد تقاضا گذرانده باشد.
  ط- معدل کل دو ترمي که در رشته مورد تقاضا گذرانده شده از ميانگين هم وروديهاي خود در رشته مورد تقاضا در دانشکده مقصد حداقل يک نمره بالاتر باشد.
  ي- تقاضاي تغيير رشته براي دانشجويان واجد شرايط فقط در پايان نيمسال دوم و در تيرماه هر سال قابل بررسي خواهد بود.
  تذکر: شرايط تغيير رشته براي دانشجويانيکه کد رشته را آورده اند کما في السابق طبق آئين نامه هاي قبلي قابل اجرا مي باشد.

  تحت نظارت وف ایرانی