رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه ماشین‌آلات رنگرزی

Level begin

مکان: دانشکده مهندسی نساجی طبقه همکف -راهرو چپ- اتاق 

تحت نظارت وف ایرانی