رفتن به محتوای اصلی
x

انتشارات

الیاف و منسوجات سرامیکی
الیاف و منسوجات سرامیکی
نویسنده : دکتر محمد قانع ,مهندس احسان قربانی
اشعه فرابنفش و منسوجات
اشعه فرابنفش و منسوجات
نویسنده : دکتر محمد قانع ,مهندس سحر جعفری,مهندس سعید باقرنژاد
تئوری ساختمانی و مکانیک منسوجات
تئوری ساختمانی و مکانیک منسوجات
نویسنده : دکتر محمد ذره بینی,دکتر پرهام سلطانی
شیمی و کاربرد رنگزاها بر روی الیاف نساجی
شیمی و کاربرد رنگزاها بر روی الیاف نساجی
نویسنده : دکتر محمود فیض,منظر سبحانی مهر
منسوجات هوشمند
منسوجات هوشمند
نویسنده : دکتر علی اکبر مرآتی,دکتر داریوش سمنانی,دکتر حمیدرضا سنجری

تحت نظارت وف بومی