كارشناس كارگاه: مهندس حسين عتباتي
مکان:دانشکده مهندسی نساجی، طبقه دوم 
 تلفن كارگاه: 33911918

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

مکان: دانشکده مهندسی نساجی، طبقه هم کف

دستگاه هاي موجود در اين كارگاه عبارتند از:

  • ذوب ريسي الياف پروپيلن
  • ذوب ريسي الياف نايلون و پلي استر
  • دستگاه مستربچ سازي
  • دستگاه ترريسي الياف

دستگاه مورد استفاده

فعالیت درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

خلاطه/ قالب

كارشناس کارگاه: مهندس علی سوری
مکان :دانشکده مهندسی نساجی، طبقه همکف 
تلفن:33915018

 

بافندگی حلقوی تاری نوعی از بافندگی است که در آن ساختار پارچه از حلقه هایی تشکیل شده است که که در راستای عمود(ردیف)قرارگرفته است.

كارشناس کارگاه: مهندس علی سوری
مکان: دانشکده مهندسی نساجی طبقه همکف 
تلفن:33915018

 

بافندگی حلقوی پودی نوعی از بافندگی است که در آن ساختار پارچه از حلقه هایی تشکیل شده است که در راستای افق(رج)قرارگرفته اند. 

مکان: جنب دفتر فنی دانشگاه
تلفن :33915019

سرپرست كارگاه : آقاي مهندس كربلايي كريم
مکان: کارگاه های آموزشی 
تلفن : 33915020-031

مکان: دانشکده مهندسی نساجی طبقه دوم
تلفن: 33911918

هدف از شکل گیری اين گارگاه انجام  فعالیت های آموزشی- پژوهشی برای دانشجویان رشته پوشاک و همچنین فعالیت های تحقیقاتی در سایر رشته های دانشکده مهندسی نساجی است.

مکان: دانشکده مهندسی نساجی، طبقه دوم

در کارگاه آموزش طراحی لباس مباحثی شامل آموزش اصول طراحی، تناسبات طولی و عرضی بدن، طراحی اسکلت، آموزش اجزای لباس، طراحی انواع یقه، طراحی آستین­ها، طراحی دامن و شلوار، طراحی لباس اسپرت، رنگ آمیزی و سایه زنی و در انتها، آشنایی با طیف رنگ و اصول ترکیب رنگها برای زیبایی بصری و روانی لباس آموزش داده می­ شود.