به صفحه  ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان خوش آمدید. دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیش از 35 سال قدمت، در حال حاضر 23 عضو هیئت علمی دارد که در گرایش ها و حوزه های مختلف مهندسی نساجی همچون الیاف، ریسندگی، بافندگی، رنگرزی و تکمیل، منسوجات هوشمند و پوشاک فعال هستند. این دانشکده توانایی همکاری با صنایع نساجی را در هر یک از حوزه­های فوق الذکر را داراست.

همچنین دانشکده مهندسی نساجی با دارا بودن از تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی پیشرفته توانایی تجزیه و تحلیل نمونه­های صنایع را داراست. بنابراین صنایع می توانند با توجه به "لیست و هزینه­ خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی"، آزمایشات مورد نظر خود را انتخاب کنند. سپس "فرم درخواست آزمایش" را بصورت الکترونیکی پر نموده و برای ارتباط با صنعت دانشکده ارسال نمایند. پس از دریافت درخواست مورد نظر توسط ارتباط با صنعت دانشکده با شما تماس حاصل خواهد شد و هماهنگی­های لازم صورت خواهد گرفت.

پل های ارتباطی با ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان:

E-mail: txtl-services@of.iut.ac.ir

Phone: 031-33911090