دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان از سال 1371 اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و از سال 1384 اقدام به جذب دانشجو در مقطع دکتری نموده است. در حال حاضر نیز در مقطع کارشناسی ارشد در گرایشهای فناوری نساجی، شیمی نساجی و الیاف و همچنین در مقطع دکتری نیز در دو گرایش فناوری نساجی و شیمی نساجی در هر سال تحصیلی پذیرش دانشجو دارد. تعداد دانشجویان ورودی در مقطع کارشناسی ارشد به طور متوسط 50 نفر و در مقطع دکتری10 نفر در هر سال تحصیلی است. شایان ذکر است که  امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان و همچنین حضور اعضای هیئت علمی برجسته، این دانشکده را جزء دانشکده­های برتر در جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور قرار داده است.

برنامه درسي دوره تحصيلات تكميلي (ارشد، دكتري) مهندسي نساجی