بسمه تعالی
قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده مهندسی نساجی
مسابقات جام حذفی دانشجویی درون دانشگاهی در رشته هاي هندبال، فوتسال و والیبال 4 نفره در ترم آینده برگزار می گردد.
جهت ثبت نام و تشکیل تیم در رشته والیبال با آقاي حسن محمدي ( 09137155019 ) و در رشته فوتسال و هندبال با آقاي سبحان سلیمانیان 09135584882 ) هماهنگ فرمایید. )
97/11/ مهلت ثبت نام: 23
با تشکر
معاونت فرهنگی دانشکده نساجی