دانشجويان برگزيده در جشنواره ها و مسابقات در زمينه هاي علمي و فرهنگي و ورزشي معتبر ملي و بين المللي با ارائه مستندات لازم جهت شركت در جشنواره تا تاريخ 1/12/97 به دفتر سرپرست فرهنگي دانشكده مراجعه فرمايند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

سرپرست فرهنگي دانشجويي دانشكده نساجي

پیوستاندازه
Image icon news2.jpg91.05 کیلوبایت