زهرا
طالبي
سرپرست فرهنگی دانشجویی
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: ایروژل ها و زیروژل ها،ایروژل های هیبریدی آلی-معدنی،بلانکت های ایروژلی،عایق های حرارتی لیفی پیشرفته،کامپوزیت های دندانی،مواد سل-ژل،نانوساختارها،ذوب ريسي الياف
تلفن: 031-33911097
شماره اتاق: 336
z.talebi@cc.iut.ac.ir