مکان: دانشکده مهندسی نساجی، طبقه هم کف

دستگاه هاي موجود در اين كارگاه عبارتند از:

  • ذوب ريسي الياف پروپيلن
  • ذوب ريسي الياف نايلون و پلي استر
  • دستگاه مستربچ سازي
  • دستگاه ترريسي الياف
مصطفي يوسفي
هیات علمی
استادیار
گروه شيمي نساجي و علوم الياف
علوم و تکنولوژی الیاف
031-33915031