مکان: دانشکده مهندسی نساجی، طبقه همکف بال غربی

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

 

اندازه­ گیری شاخص جریان و ویسکوزیته مذاب پلیمری

آزمایشگاه مواد مرکب

1

 
علی زادهوش
هیات علمی
استاد
گروه شيمي نساجي و علوم الياف
پوشش کاري پارچه هاي نساجي، ذوب ريسي الياف پليمري، فرمولاسيون و تکنولوژي ماستربچ هاي پليمري ،بازيابي پليمرهاي ضايعاتي ،اندازه گيرهاي رئولوژيکي، آلياژسازي پليمرها نانوميكروكامپوزیت های پلیمری
031-33915011