مكان: دانشكده مهندسي نساجي- طبقه اول

این آزمایشگاه با تاسیس در سال 1391 میزبان تحقیقات مختلف بر روی کاربردهای بیولوژیکی مواد مختلف در صنایع نساجی و کاربرد منسوجات مختلف در صنایع آرایشی و بهداشتی و پزشکی بوده است.

امکانات و خدمات در دسترس در این آزمایشگاه شامل: 

 • ارائه انواع تست های ضد باکتری برای منسوجات مختلف با توجه به استانداردهای ملی و بین المللی مختلف.
 • تست های جداسازی و کروماتوگرافی برای مواد طبیعی
 • شرایط استاندارد برای رهایش های کنترل شده مواد از بستر های نساجی
 • هود میکروبی برای آزمایشات میکروبی
 • اتوکلاو برای استریل کردن
 • خشک کن سرمایشی
 • خشک کن تبخیری

تحقیقاتی که تاکنون در این مرکز صورت گرفته شامل: 

 • بررسی خواص مواد ضد باکتری طبیعی مختلف بر روی بسترهای نساجی و نانوالیاف
 • رهایش کنترل شده مواد دارویی و طبیعی از بسترهای نانوالیافی
 • تهیه و تولید و بررسی رنگزاهای طبیعی و کاربرد آنها بر روی منسوجات
 • تهیه و بررسی رنگزاهای حاصل از میکروارگانیزم ها و کاربرد آنها در منسوجات
 • کاربرد آنزیم ها در نساجی
 • مطالعه و بررسی فرایندهای حذف و تصفیه پساب در نساجی
 • تهیه و تولید رنگینه های پاک در نساجی
فرزانه علي حسيني
هیات علمی
استادیار
گروه شيمي نساجي و علوم الياف
شيمي نساجي و رنگ،مواد و پليمرهاي ضد ميكروب و سازگار با بدن،بيوتكنولوژي
031-33915014