مکان: دانشکده مهندسی نساجی- طبقه هم کف

كارشناس آزمايشگاه: مهندس عباس طبيبي

تست­هایی که می­ توان در آزمایشگاه تحقیقاتی رنگ انجام داد:

 • ثبات نوری (سان تست، زنون تست)
 • ثبات شستشویی
 • ثبات سایشی
 • محفظه نور ماوراء بنفش
 • اسپکتروفوتومتر انعکاسی
 • اسپکتروفوتومتر جذبی (شیمادزو، کری)
 • رنگرزی (پلی مت، توربومت)
 • اولتراسونیک حمامی
 • پمپ خلا
 • همزن مغناطیسی هیتردار
 • بن ماری