مكان: دانشكده مهندسي نساجي- طبقه اول

این آزمایشگاه یک آزمایشگاه آموزشی برای دانشجویان کارشناسی نساجی در گرایش شیمی است که در آن آزمایشات شیمیایی مربوط به الیاف طبیعی و واکنشهای مربوط بر طبق موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

  • جدا سازی و اندازه گیری لیگنین از سلولز و بررسی کاربرد آن در صنایع نساجی
  • آزمایشات کمی و کیفی آسیب دیدگی الیاف سلولزی طی شرایط محیطی و کاربردی
  • اندازه گیری و بررسی وجود سریسین در الیاف پروتئینی ابریشم
  • اندازه گیری واکس در الیاف پشم و جداسازی آن
  • بررسی آسیب دیدگی الیاف پروتئینی پشم به روش های کمی و کیفی
  • اندازه گیری گوگرد در الیاف پشم
  • کروماتوگرافی و کاربرد آن برای جدا سازی آمینواسیدهای موجود در الیاف پروتئینی

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه / کارگاه

ردیف

یخچال

 

شیمی الیاف

1

آون

 

شیمی الیاف

2

بن ماری

 

شیمی الیاف

4

اندازه گیری روغن

اندازه گیری روغن موجود در الیاف

شیمی الیاف

5

ترازوی دو رقم

 

شیمی الیاف

6

ترازوی چهار رقم

 

شیمی الیاف

7

دستگاه فیلم کش

تهیه صفحه کروماتوگرافی

شیمی الیاف

8

کروماتوگرافی لایه نازک

کروماتوگرافی

شیمی الیاف

9

pH  متر

اندازه گیری pH

شیمی الیاف

10

فیلتراسیون خلا

جدا سازی

شیمی الیاف

11

سوکسله

استخراج مواد طبیعی

شیمی الیاف

12

سوکسله

شست و شوی نمونه با حلال

شیمی الیاف

13

هیتر شوف بالن

 

 

 

 

 

 

فرزانه علي حسيني
هیات علمی
استادیار
گروه شيمي نساجي و علوم الياف
شيمي نساجي و رنگ،مواد و پليمرهاي ضد ميكروب و سازگار با بدن،بيوتكنولوژي
031-33915014