مکان:دانشکده مهندسی نساجی- طبقه هم کف

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

پد

Mathis

استفاده از دستگاه پد

آزمایشگاه چاپ

1

استنتر

Mathis

استفاده از دستگاه استنتر

2

دستگاه اتوکلاو

استفاده از اتوکلاو

3

ترازو با دقت دو رقم اعشار

توزین

4

میکسر

مخلوط کردن

5

اتو

اتو کردن

6

 

استفاده از میز چاپ

7

 
حسين توانايي
هیات علمی
استاد
گروه شيمي نساجي و علوم الياف
الکتروریسی، الکترواسپری، نانوالیاف، نانوذرات، پلیمرهای هادی
031-33915030