مکان: دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول بال غربی

این آزمایشگاه در زمره یکی از مهمترین آزمایشگاه­های آموزشی دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان می­باشد که در اواخر مقطع تحصیلی کارشناسی توسط دانشجویان گرایش شیمی نساجی بعنوان واحد درسی قابل اخذ است. در واقع دانشجویان گرایش شیمی نساجی پس از گذراندن دروس اصلی و آشنایی همه جانبه با علم و مواد مورد استفاده در صنعت نساجی جهت تهیه منسوجات مختلف، یافته­ های خود را در این آزمایشگاه در قالب انجام آزمایش­های مختلف آزموده و از صحت و سقم آن مطمئن می­شوند.

در این آزمایشگاه با استفاده از روش­هایی بر پایه اصول شیمیایی و فیزیکی، الیاف مورد استفاده در صنعت نساجی و صنایع دیگر تحت آنالیزهای کیفی و کمی قرار می­گیرند تا علاوه بر تشخیص جنس آن­ها از منظر پلیمر و عناصر تشکیل­ دهنده، درصد اجزای موجود در آن­ها نیز مشخص گردد. بدیهی است که این مهم گام نخست را در ساخت و تولید یک منسوج خاص تشکیل می­دهد که مهارت و تجربه بالایی برای حصول نتایج قابل استناد از آن مورد نیاز می ­باشد.