حسين ايزدان
رئیس دانشکده
استادیار
رئیس دانشکده
زمینه های تحقیقاتی
فیزیک رنگ، اندازه دیجیتالی رنگ، روانشناسی رنگ، رنگرزی الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی
izadan@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915027
شماره اتاق: :
309
صديقه برهاني
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
نانو الياف، فيزيك الياف
sborhani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915015
شماره اتاق: :
360
حسين توانايي
استاد
زمینه های تحقیقاتی
الکتروریسی، الکترواسپری، نانوالیاف، نانوذرات، پلیمرهای هادی
tavanai@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915030
شماره اتاق: :
311
اكبر خدامي
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
تکمیل های نوین، منسوجات هوشمند، کاربردهای پلاسما در صنعت نساجی، منسوجات ضد میکروبی،منسوجات آرایشی بهداشتی
khoddami@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915033
شماره اتاق: :
304
زمینه های تحقیقاتی
پوشش کاري پارچه هاي نساجي، ذوب ريسي الياف پليمري، فرمولاسيون و تکنولوژي ماستربچ هاي پليمري ،بازيابي پليمرهاي ضايعاتي ،اندازه گيرهاي رئولوژيکي، آلياژسازي پليمرها نانوميكروكامپوزیت های پلیمری
zadhoush @cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915011
شماره اتاق: :
319
زهرا طالبي
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
زمینه های تحقیقاتی
ایروژل ها و زیروژل ها،ایروژل های هیبریدی آلی-معدنی،بلانکت های ایروژلی،عایق های حرارتی لیفی پیشرفته،کامپوزیت های دندانی،مواد سل-ژل،نانوساختارها،ذوب ريسي الياف
z.talebi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911097
شماره اتاق: :
336
فرزانه علي حسيني
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
شيمي نساجي و رنگ،مواد و پليمرهاي ضد ميكروب و سازگار با بدن،بيوتكنولوژي
fhosseini@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915014
شماره اتاق: :
353
حسين فشندي
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
الیاف و غشاهای پلیمری، نانو الیاف ، محلول های پلیمری، مواد پلیمری متخلخل
h.fashandi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911091
شماره اتاق: :
350
لاله قاسمي
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
منسوجات پزشکی، نانو الیاف، مهندسی بافت، رهایش دارو، تولید الیاف مصنوعی
laleh.ghasemi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911092
شماره اتاق: :
337
كميل نصوري
معاونت پژوهشی
استادیار
معاونت پژوهشی
زمینه های تحقیقاتی
نانوالیاف کامپوزیتی،محلول ریسی،الیاف با کارائی بالا،نانوالیاف کربن،الیاف کربن فعال
k.nasouri@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911090
شماره اتاق: :
349
مصطفي يوسفي
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
علوم و تکنولوژی الیاف
youssefi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915031
شماره اتاق: :
357