گروه شیمی نساجی و علوم الیاف از بدو تاسیس دانشکده مهندسی نساجی (سال ۱۳۶۳) در دانشکده شکل گرفت. هدف از تشکیل این گروه، آموزش و تربیت نیروی متخصص دارای توانایی علمی و فنی مورد نیاز در تولید انواع منسوجات و بویژه انواع مواد شیمیایی و انجام فرآیندهای مربوطه همراه با آزمون های کیفی مورد نیاز آنها است. برخی از فرآیندهای مهم که دانشجویان این تخصص علاوه بر اطلاعات کافی از فرآیندهای ریسندگی و بافندگی و علوم پایه ریاضی و فیزیک و شیمی، باید از آن آگاهی کافی داشته باشند شامل تولید انواع الیاف بشر ساخت و مصنوعی، تکمیل، رنگرزی، چاپ، سنجش رنگ و نیز روش های باز تولید رنگ است.

این گروه تخصصی مشتمل بر دو زیر گروه تخصصی شیمی نساجی و رنگ؛ و علوم الیاف است. هم اکنون دانشجویان این گروه تخصصی در سه مقطع کارشناسی (سبد درسی شیمی نساجی و رنگ، و سبد درسی علوم الیاف)، کارشناسی ارشد (گرایش شیمی نساجی و رنگ، و گرایش علوم الیاف) و دکتری مشغول به تحصیل هستند.

مهمترین دروس تخصصی این گروه عبارتند از:

شیمی نساجی ور نگ:

شیمی فیزیک، شیمی تجزیه، اصول ساختمان مواد پلیمری، علوم الیاف، فیزیک الیاف، فرایند تولید الیاف، شیمی الیاف طبیعی، شیمی رنگ و مواد واسطه، رنگرزی الیاف طبیعی، رنگرزی الیاف مصنوعی، تکمیل کالای نساجی1، تکمیل کالای نساجی2، اصول تکنولوژی رنگ، پساب، چاپ و ماشین های رنگرزی و تکمیل

علوم الیاف:

شیمی پلیمر، شیمی تجزیه، اصول ساختمان مواد پلیمری، علوم الیاف، فیزیک الیاف، ساختمان فیزیکی الیاف، شیمی الیاف طبیعی، شیمی فیزیک محلول های پلیمری، اصول مهندسی شیمی، فرایند تولید الیاف، اصول رنگرزی، فرایند تکمیل ، تکسچرایزینگ و تکنوتوژی تولید الیاف صنعتی