كارشناس كارگاه: مهندس حسين عتباتي
مکان:دانشکده مهندسی نساجی، طبقه دوم 
 تلفن كارگاه: 33911918

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

فیوزینگ

لایه­گذاری و لمینت

لابراتوار طراحی

1

قیچی گرد و عمودی

برش دستی

لابراتوار طراحی

2

Gemini software

طراحی دیجیتال پارچه

لابراتوار طراحی

3

Gemini Pattern Designer

طراحی دیجیتال پوشاک

لابراتوار طراحی

4

Gemini Nest Expert

طراحی چیدمان

لابراتوار طراحی

5

Gemini Cut Plan

برنامه­ریزی برش

لابراتوار طراحی

6

 

 

 

 
افسانه ولي پوري
هیات علمی
استادیار
گروه تكنولوژي نساجي و پوشاك
علوم و فناوری پوشاک، پوشاک فنی، فناوری نانوالیاف، برداشت انرژی توسط نانوالیاف
031-33911096