مکان: دانشکده مهندسی نساجی - طبقه اول

دستگاه مورد استفاده

 آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

خط تولید آزمایشگاهی

تولید انواع منسوجات بی بافت سوزنی

آزمایشگاه منسوجات فنی

1

 

تست فیلتراسیون انواع فیلتر هوا

آزمایشگاه منسوجات فنی

2

 

تست جذب صوت و عبور صوت

آزمایشگاه منسوجات فنی

3

 

تست نفوذپذیری انواع ژئوتکستایل

آزمایشگاه منسوجات فنی

4

 

تست خمش انواع کامپوزیت

آزمایشگاه منسوجات فنی

5

 
پرهام سلطانی
هیات علمی
دانشیار
گروه تكنولوژي نساجي و پوشاك
سازه های الیافی فیلتر کننده، منسوجات فنی، خصوصیات آپوستیک منسوجات، دینامیک سیالات محاسبانی، انتقال حرارت در منسوجات
031-33911093