مکان: دانشکده مهندسی نساجی- طبقه اول

 

دستگاه مورد استفاده

 آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

دستگاه پراب چهار نقطه اي

آزمايش اندازه­گیری رسانايي

مکاتروتکس

1

 

آزمايشات با دستگاه گالوانواستات (سیکلوولتاموگرام)

مکاتروتکس

2

 

الکتروریسی

مکاتروتکس

3

 

آزمايشات با دستگاه گالوانو استات
آزمايش رسانايي با دستگاه پراب چهار نقطه اي
طراحي مدارات الكترونيكي و الكتريكي
ساخت ابزار و تجهيزات و متعلقات نساجي

 

داريوش سمناني
هیات علمی
استاد
گروه تكنولوژي نساجي و پوشاك
مهندسی ساختمان بافت های پزشکی،مدلسازی و شبیه سازی سازه هاي فيبري و فرآیندها،منسوجات هوشمند و الکترونیک،هوش مصنوعی،ریاضیات و محاسبات کاربردی
031-33915006