مکان: جنب دفتر فنی دانشگاه
تلفن :33915019

اين بخش از دانشكده مهندسي نساجي شامل انواع دستگاههاي مقدمات بافندگي تاري-پودي از قبيل دستگاه چله پيچي بخشي، دستگاه بوبين پيچي و هم چنين ماشين آلات بافندگي تاري-پودي شامل ماشين بافندگي پروژكتايل P7100، ماشين بافندگي رپيري غدير G6100، ماشين بافندگي اسميت TP400 است. از سوي ديگر دستگاههاي بريدينگتخت و استوانه اي نيز به تجهيزات اين كارگاه اضافه شده است. امكانات و تجهيزات كارخانه ضمن تسهيل فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان در مقاطع مختلف زمينه بسيار مناسبي را جهت آموزش دانشجويان فراهم مي‌سازند. دانشجويان در اين كارگاه ضمن آشنايي با ساختار و نحوه عملكرد ماشين آلات، با تنظيمات آنها جهت توليد محصولات مختلف نیز آشنا می شوند.

 

محسن شنبه
هیات علمی
استادیار
گروه تكنولوژي نساجي و پوشاك
مهندسی فرایند بافندگی تاری -پودی و ریسندگی،منسوجات الکترونیک
031-33915037