مكان: دانشكده مهندسي نساجي- طبقه سوم

در دهه های اخیر توجه به کیفیت تولیدات مختلف، خصوصاً از دید خریدار، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کیفیت تولیدات نساجی یکی از مهم ترین جنبه های مورد توجه این تولیدات است که تا حدودی تعیین کننده قیمت و نیز جلب نظر و رضایت مشتری است. یکی از تکنیک های کنترل و بهینه سازی تولیدات نساجی، تکنیک پردازش تصویر است. کاربرد سیستم های پردازش تصویر در صنایع نساجی نيازمند مجموعه هایی شامل دوربین، رایانه، تجهیزات نورپردازی و خصوصا نرم افزار مناسب جهت پردازش اطلاعات مي باشد. آزمایشگاه پردازش تصویر دانشکده نساجی با بهره گیری از امکانات مناسب جهت تحقق این مهم، آماده انجام تحقیقات و پیشبرد پایان نامه های دانشجویی در حوزه پردازش تصویر است .

 

 

 
سيد عبدالكريم حسيني
هیات علمی
استاد
گروه تكنولوژي نساجي و پوشاك
پردازش تصوير
031-33915034