سعيد آجلي
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ساختار بافت پارچه هاي حلقوي،خواص مکانيکي منسوجات،پوشاک،منسوجات فنی
sajeli@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915039
شماره اتاق: :
354
سيد مهدي حجازي
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
منسوجات فنی،مکانیک مواد کامپوزیتی،ژئوسینتتیک ها،الیاف ابریشم
hejazi110@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911084
شماره اتاق: :
340
حسين حسني
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
بررسی و مدل سازی ویژگی های مکانیکی و فیزیکی پارچه های حلقوی پودی،ویژگی های مکانیکی و فیزیکی نخهای ریسیده شده در سیستم های ریسندگی الیاف کوتاه و بلند،ارزیابی زیردست پارچه های حلقوی پودی و بررسی اثر پارامتر های ساختاری بر زیردست،کاربردهای فنی پارچه های حلقو
h_hasani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915040
شماره اتاق: :
سيد عبدالكريم حسيني
استاد
زمینه های تحقیقاتی
پردازش تصوير
hoseinir@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915034
شماره اتاق: :
فاطمه حقیقت
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
طراحی پوشاک مهندسی شده،راحتی پوشاک، مدلسازی پدیده های انتقال در منسوجات، البسه هوشمند، خواص فیزیکی الیاف، فناوری نانو الیاف
f_haghighat@iut.ac.ir
تلفن:
031-33911913
شماره اتاق: :
355
محمد ذره بيني
استاد
زمینه های تحقیقاتی
تكنولوژي‌هاي بافت، مكانيك پارچه و نخ، فيلترهاي اليافي، ذوب‌ريسي الياف
zarrebini@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915022
شماره اتاق: :
308
پرهام سلطانی
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
زمینه های تحقیقاتی
سازه های الیافی فیلتر کننده، منسوجات فنی، خصوصیات آپوستیک منسوجات، دینامیک سیالات محاسبانی، انتقال حرارت در منسوجات
pa.soltani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911093
شماره اتاق: :
356
داريوش سمناني
استاد
زمینه های تحقیقاتی
مهندسی ساختمان بافت های پزشکی،مدلسازی و شبیه سازی سازه هاي فيبري و فرآیندها،منسوجات هوشمند و الکترونیک،هوش مصنوعی،ریاضیات و محاسبات کاربردی
d_semnani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915006
شماره اتاق: :
329
محسن شنبه
سرپرست تحصیلات تکمیلی
استادیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
زمینه های تحقیقاتی
مهندسی فرایند بافندگی تاری -پودی و ریسندگی،منسوجات الکترونیک
mshanbeh@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915037
شماره اتاق: :
302
محمد شيخ زاده
استاد
زمینه های تحقیقاتی
خواص فيزيکي و مکانيکي نخ و پارچه،تکنولوژي و ماشي‌آلات نساجي
m.sh110@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915013
شماره اتاق: :
306
سید وحید عبادی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
سازه های الیافی الکتروفعال،منسوجات هوشمند و الکترونیک،ماهیچه های مصنوعی،پلیمرهای رسانا،سازه های نانولیفی
sv.ebadi@iut.ac.ir
تلفن:
031-33911094
شماره اتاق: :
351
زمینه های تحقیقاتی
بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی مواد نساجی
m-ghane@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915003
شماره اتاق: :
305
افسانه ولي پوري
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
زمینه های تحقیقاتی
علوم و فناوری پوشاک، پوشاک فنی، فناوری نانوالیاف، برداشت انرژی توسط نانوالیاف
valipouri@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911096
شماره اتاق: :
340