سعيد آجلي
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ساختار بافت پارچه هاي حلقوي،خواص مکانيکي منسوجات،پوشاک،منسوجات فنی
sajeli@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915039
شماره اتاق: :
سيد مهدي حجازي
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
منسوجات فنی،مکانیک مواد کامپوزیتی،ژئوسینتتیک ها،الیاف ابریشم
hejazi110@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911084
شماره اتاق: :
340
حسين حسني
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
بررسی و مدل سازی ویژگی های مکانیکی و فیزیکی پارچه های حلقوی پودی،ویژگی های مکانیکی و فیزیکی نخهای ریسیده شده در سیستم های ریسندگی الیاف کوتاه و بلند،ارزیابی زیردست پارچه های حلقوی پودی و بررسی اثر پارامتر های ساختاری بر زیردست،کاربردهای فنی پارچه های حلقو
h_hasani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915040
شماره اتاق: :
سيد عبدالكريم حسيني
استاد
زمینه های تحقیقاتی
پردازش تصوير
hoseinir@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915034
شماره اتاق: :
محمد ذره بيني
رئیس دانشکده
دانشیار
رئیس دانشکده
زمینه های تحقیقاتی
تكنولوژي‌هاي بافت، مكانيك پارچه و نخ، فيلترهاي اليافي، ذوب‌ريسي الياف
zarrebini@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915022
شماره اتاق: :
پرهام سلطانی
معاونت آموزشی, سرپرست تحصیلات تکمیلی
استادیار
معاونت آموزشی, سرپرست تحصیلات تکمیلی
زمینه های تحقیقاتی
Technical Textiles,Micro-fluid Dynamics in Fibrous Materials,Filtration,Acoustic Performance of Textiles,Nonwovens Products and Processes,Modern Spinning
pa.soltani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911093
شماره اتاق: :
356
داريوش سمناني
استاد
زمینه های تحقیقاتی
مهندسی ساختمان بافت های پزشکی،مدلسازی و شبیه سازی سازه هاي فيبري و فرآیندها،منسوجات هوشمند و الکترونیک،هوش مصنوعی،ریاضیات و محاسبات کاربردی
d_semnani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915006
شماره اتاق: :
محسن شنبه
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
مهندسی فرایند بافندگی تاری -پودی و ریسندگی،منسوجات الکترونیک
mshanbeh@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915037
شماره اتاق: :
محمد شيخ زاده
استاد
زمینه های تحقیقاتی
خواص فيزيکي و مکانيکي نخ و پارچه،تکنولوژي و ماشي‌آلات نساجي
m.sh110@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915013
شماره اتاق: :
زمینه های تحقیقاتی
بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی مواد نساجی
m-ghane@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915003
شماره اتاق: :
305
افسانه ولي پوري
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
علوم و فناوری پوشاک، پوشاک فنی، فناوری نانوالیاف، برداشت انرژی توسط نانوالیاف
valipouri@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911096
شماره اتاق: :