حسين ايزدان
رئیس دانشکده
استادیار
رئیس دانشکده
فیزیک رنگ، اندازه دیجیتالی رنگ، روانشناسی رنگ، رنگرزی الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی
izadan@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915027
شماره اتاق:
پرهام سلطانی
معاونت آموزشی
استادیار
معاونت آموزشی
Technical Textiles,Micro-fluid Dynamics in Fibrous Materials,Filtration,Acoustic Performance of Textiles,Nonwovens Products and Processes,Modern Spinning
pa.soltani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911093
شماره اتاق:
356
كميل نصوري
معاونت پژوهشی
استادیار
معاونت پژوهشی
نانوالیاف کامپوزیتی،محلول ریسی،الیاف با کارائی بالا،نانوالیاف کربن،الیاف کربن فعال
k.nasouri@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911090
شماره اتاق:
349
محسن شنبه
سرپرست تحصیلات تکمیلی
استادیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
مهندسی فرایند بافندگی تاری -پودی و ریسندگی،منسوجات الکترونیک
mshanbeh@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915037
شماره اتاق:
زهرا طالبي
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
ایروژل ها و زیروژل ها،ایروژل های هیبریدی آلی-معدنی،بلانکت های ایروژلی،عایق های حرارتی لیفی پیشرفته،کامپوزیت های دندانی،مواد سل-ژل،نانوساختارها،ذوب ريسي الياف
z.talebi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911097
شماره اتاق:
336