محمد ذره بيني
رئیس دانشکده
دانشیار
رئیس دانشکده
تكنولوژي‌هاي بافت، مكانيك پارچه و نخ، فيلترهاي اليافي، ذوب‌ريسي الياف
zarrebini@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915022
شماره اتاق:
پرهام سلطانی
معاونت آموزشی, سرپرست تحصیلات تکمیلی
استادیار
معاونت آموزشی, سرپرست تحصیلات تکمیلی
Technical Textiles,Micro-fluid Dynamics in Fibrous Materials,Filtration,Acoustic Performance of Textiles,Nonwovens Products and Processes,Modern Spinning
pa.soltani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911093
شماره اتاق:
356
حسين فشندي
معاونت پژوهشی
استادیار
معاونت پژوهشی
الیاف و غشاهای پلیمری، نانو الیاف ، محلول های پلیمری، مواد پلیمری متخلخل
h.fashandi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911091
شماره اتاق:
350
پرهام سلطانی
معاونت آموزشی, سرپرست تحصیلات تکمیلی
استادیار
معاونت آموزشی, سرپرست تحصیلات تکمیلی
Technical Textiles,Micro-fluid Dynamics in Fibrous Materials,Filtration,Acoustic Performance of Textiles,Nonwovens Products and Processes,Modern Spinning
pa.soltani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911093
شماره اتاق:
356
زهرا طالبي
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
ایروژل ها و زیروژل ها،ایروژل های هیبریدی آلی-معدنی،بلانکت های ایروژلی،عایق های حرارتی لیفی پیشرفته،کامپوزیت های دندانی،مواد سل-ژل،نانوساختارها،ذوب ريسي الياف
z.talebi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33911097
شماره اتاق:
336