مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی نساجی
ساعت: 10:00
تاریخ: يكشنبه, دى 15, 1398

ارائه کننده: نگار محمدی

عنوان پایان نامه : بررسی و اصلاح رفتار رهایشی هیدروژل بر پایه فسفات به کمک ساختارهای نانوهیبریدی شبکه های درهم نفوذ کننده