مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی نساجی
ساعت: 9:30
تاریخ: چهارشنبه, آذر 6, 1398

ارائه کننده: زهرا رفیعی

عنوان پایان نامه : پیش بینی جذب صوت منسوجات بی بافت با استفاده از روش میکروپرتونگاری مقطعی رایانه ای و مدل میکی