مکان: کلاس 6 دانشکده مهندسی نساجی
ساعت: 8:30
تاریخ: چهارشنبه, شهريور 27, 1398

ارائه کننده : افسانه زارعی

عنوان پایان نامه : بررسی و بهینه سازی تثبیت آنزیم سلولاز بر نانوهیدروژل لیفی پلی آنیلین