مکان: کلاس 6 دانشکده مهندسی نساجی
ساعت: 10:30
تاریخ: چهارشنبه, شهريور 27, 1398

ارائه کننده : پریسا صادقی 

 عنوان پایان نامه : سنتز و مشخصهیابی ایروژل سلولزی و تهیه بلانکت لیفی از آن