مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی نساجی
ساعت: 9:30
تاریخ: چهارشنبه, مرداد 2, 1398

ارائه کننده: عسل السادات لولاکی

عنوان رساله: ارزیابی تجربی و تئوریک رفتار مکانیکی ملات سیمانی تقویت شده با ساختارهای نساجی آگزتیک