مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی نساجی
ساعت: 13:30
تاریخ: چهارشنبه, تير 12, 1398

طراحی و بهینه سازی الیاف پوسته مغزی کیتوسان/ پلی کاپرولاکتون حاوی ذرات مغناطیسی Fe3Oبرای رهایش داروی 5FU