عنوان فارسي

1

مقايسه ارزيابي ظرفيت باربري پي سطحي واقع بر شيب خاكي مسلح به بريد و ژئوگريد

2

ارزيابي ظرفيت باربري پي سطحي واقع بر شيب خاكي مسلح به بريد

3

كنترل ريزساختار غشاهاي پلي (وينيليدين فلوئورايد در فرآيند رسوب غوطه وري

4

تعامل رفتار فازي و رئولوژيكي محلول پليمري در شكل دهي ساختار غشاهاي الياف توخالي

5

كنترل ريزساختار غشاهاي الياف توخالي با تغيير منعقدكننده داخلي

6

مطالعه راندمان سلول خورشيدي حساس به رنگ با استفاده ازنانوذرات دي اكسيد تيتانيوم و نانو ميله دي اكسيدتيتانيوم دوپه شده با نقره

7

بررسي عوامل موثر محلول هاي آبي بر راندمان فيلترهاي نانوليفي عامل دار جهت حذف فلزات سنگين نيكل و كادميوم

8

بهينه سازي پارامترهاي ساختاري سازه هاي نانوالياف عامل دار جهت تصفيه پساب حاوي برخي فلزات سنگين

9

تحليل ديناميكي حركت سوزن ماشين گردباف بر روي بادامك به روش المان محدود

10

تخريب فتوكاتاليستي متيلن بلو با استفاده از نانوذرات تيتانيمدي اكسيد اصلاح شده با پليتيوفن زير نور مرئي

11

طراحي ساختار جديدي از منسوجات سه بعدي تقويت كننده با هدف سبك سازي پانلهاي كامپوزيتي ساندويچي

12

بررسي تحليلي اثر مسلح كنندهاي ژئوگريد بر روي شيارشدگي در روسازي هاي انعطاف پذير

13

بازيابي ضايعات ابريشم طبيعي كاربردي در فرش دستباف و تابلو فرش به شكل الياف

14

پيش بيني زاويه بريد در ماشين بريدينگ مدور با استفاده از مدل سازي اجزاي محدود براي مقاطع دايروي و تعميم آن به مقاطع ديگر

15

افزايش خواص مكانيكي نانو الياف پلي اكريلونيتريل توسط نانو ذرات آلومينا

16

تجزيه و تحليل اجزا طيفي رنگزاهاي فلورسنت بر روي پارچه

17

بررسي مكانيكي اثر كاربرد ذرات لاستيك در قير

18

عوامل موثر بر احساس رنگي ايرانيان براي نمونه هاي تك رنگ

19

اهميت و تاثير خواص رئولوژيكي محلول هاي پليمري در فرآيند جدايي فازي و مورفولوژي غشاهاي پليمري

20

اثر انواع پوشش پلي اتيلني و سايه بر شاخص هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك گل ليسيانتوس پاكوتاه رقم ماتادور

21

مروري بر توليد، خواص و كاربردهاي الياف پل لاكتيك اسيد

22

عوامل موثر در خريد پوشاك

23

بررسي ارتباط ميان تخلخل وب نانوالياف و قابليت آن در محافظت در برابر تابش فرابنفش

24

منسوجات با ضريب پواسون منفي

25

جداسازي اجزاي فاكتور تشعشعات كلي مواد رنگزاي فلورسنت

26

تخمين طول عمر فرشهاي پشمي با رويكرد تغييرات ظاهر و رنگ

 

عنوان لاتين

 

Electrospun Polyepsilon-caprolactone)/Gelatin/Fibronegen Nanofibrous Scaffolds for Central Nerve Tissue Engineering

1

Simulation of Non-Crimp 3D Orthogonal Carbon Fabric Composite for Aerospace Applications Using Finite Element Method

2

Utilization of the Composite Panels reinforced with 3D Spacer Weft-knitted Fabrics in Lightweight Building Constructions

3

Synthesis of a Nano-structured Silica Aerogel Powder and Sound Absorption Evaluation of its compounded form with a Polyester Nonwoven

4

Effect of sample size on colour fastness assessment

5

Application of Trichromatic Digital Camera in Combination with a Filter to Reconstruct the Spectral Data of Colored Solutions

6

Investigation of particles size change with milling time on synthesis of a reactive disperse dye

7

Synthesis of a disperse reactive dye and study its physical chemistry properties on nylon 6 fibers

8

Dyeing behaviors of acid dyes on nylon6 fibers

9

Design and characterization of nano-composite membranes for the treatment of bone defects in oral and maxillofacial

10

Novel PCl/Gelatin/Fibrinogen Nanofibrous Membrane-Scaffold For Central Nerve Tissue Engineering

11

Photocatalytic Degradation of Methylene Blue using Modified Titanium dioxide Nanaparticles with Polythiophene under

12

Effects of Cross-sectional Shape on Mechanical performances of New-designed FRP Sandwich Structures Reinforced with 3D Weft-knitted Spacer Fabrics

13

AEROGEL/POLYESTER FABRIC A NEW INSULATING MATERIAL

14

A New Approach for Synthesizing the Hybrid Silica Aerogels

15

A New Method for Measuring the Thermal Insulation Properties of Fibrous Silica Aerogel Composite

16

The Effects of Different Catalysis on Surface modification of polyester substrate via Glycolysis

17

FABRICATION OF ELECTROSPUN NANOFIBROUS SCAFFOLDS FOR MYOCARDIAL TISSUE ENGINEERING

18

Effect of beta tricalcium phosphate nanoparticles loaded in PCL/PGS nanofiber membrane for bone tissue engineering

19

Effect of a Nano-fibrous Structure on the Nanofiber Mat s Hydrophobicity

20

Investigation of polypropylene textiles coated with Cu by electroless method

21

Analysis of Spectral Components of Fluorescent Dyes on Textiles

22

Using alternating least square and regression techniques for the characterization of digital cameras in non-uniform illumination conditions

23

Fabrication of Almond gum based Electrospun Nanofibers as a Thermostable Matrix for Fragrance Delivery Systems in Food

24

Multivariate Regression Modeling of Parameters Affecting Punching Force During Random-Velour Needling

25

Improving the Mechanical Properties of Wire-Rope Silk Scaffold by Artificial Neural Network in Tendon and Ligament Tissue Engineering

26

Nano/micro hybrid scaffold of PCL or P3HB nanofibers combined with silk fibroin for tendon and ligament tissue engineering

27

Optimizing the physical properties of elastic-woven fabrics using Grey Taguchi method

28

Modeling the performance of a PCM cooling vest considering its side effects

29

Modeling the heat transfer in a PCM cooling vest

30

Prediction of Fabric Handle Value Using Ordinal Regression Model

31

Preparation and Investigation of Sodium Alginate Nanocapsules by Different Microemulsification Devices

32

effect of traffic exposure on toughness characteristics of hand-knotted carpets

33

Colour Emotion Models CIELAB Colour Coordinates and Iranian Emotional Responses

34

Hysteresis phenomenon in heat-voltage curves of polypyrrole coated electrospun nanofibrous and regular fibrous mats

35

Investigating the Effects of Different Repellent Agents on the Performance of Novel Polyester/Wool Blended Fabrics

36

Structural parameters effect on UVR transmission of weft knitted fabrics

37

Study of capillary rise in biodegradable porous poly (L-lactic acid) electrospun nano/micro fiber yarns

38

Super Wideband Textile Fractal Antenna for Wireless Body Area Networks

39

Structural properties of scaffolds Crucial parameters towards stem cells differentiation

40

Effect of Weft Knitted Polyester Fabric Structure on its Hydrophobicity after Fluorocarbon Finishing

41

Modeling the Moisture and Heat Transfer of Warp Knitted Spacer Fabrics Using Artificial Neural Network Algorithm

42

Optimization of the parameters involved in fabrication of solid state polymerized polyamide (SSP PA66) nanofibers via an enhanced electro-centrifuge spinning

43

Investigation of Human Mesanchymal Stromal Cells Cultured on PLGA or PLGA/Chitosan Electrospun Nanofibers

44

Electrosprayed maize starch and its constituents (amylose and amylopectin) nanoparticles

45

Synergistic Contribution of Spinneret Diameter and Physical Gelation To Develop Macrovoid-Free Hollow Fiber Membranes Using Single Orifice Spinneret

46

Enhanced ferroelectric properties of electrospun poly(vinylidene fluoride) nanofibers by adjusting processing parameters

47

Mechanical property characterization of carbon nanofiber/epoxy nanocomposites reinforced by GMA-grafted UHMWPE fibers

48

Antibacterial performance of nano polypropylene filter media containing nano-TiO2 and clay particles

49

Highly effective CO2 capture using super-fine PVDF hollow fiber membranes with sub-layer large cavities

50

Preparation characterisation and thermal properties of calcium alginate/ n-nonadecane microcapsules fabricated by electro-coextrusion for thermo-regulating textiles

51

Microwave curing for applying polymeric nanocapsules containing essential oils on cotton fabric to produce antimicrobial and fragrant textiles

52

Micro/nano-encapsulation of a phase change material by coaxial electrospray method

53

Innovative Hybrid Fluorocarbon Coating on UV/Ozone Surface Modified Wool Substrate

54

Electrospun PHBV nanofibers containing HA and bredigite nanoparticles Fabrication characterization and evaluation of mechanical properties and bioactivity

55

Design of Warm Mix Asphalt (WMA) Using an Amino-Based Resin

56

Prediction of heat transfer and air permeability properties of light weight nonwovens using arificial intelligence

57

High pressure injection technique for hypochlorite treatment of polysulfone hollow fiber membrane

58

The influence of Fiber Crimp on Acoustic Performance of Polypropylene Fibrous Batts

59

Review on Production Properties and Applications of Poly(lactic acid) Fibres

60

Factors Influencing the Purchase of Clothing

61

Investigation of an Abnormal Polymorph Formation in Miscible PVDF Nanocomposite Blend Using Kinetics of Crystallization

62

A New Approach for Synthesizing the Hybrid Silica Aerogels

63

A New Method for Measuring the Thermal Insulation Properties of Fibrous Silica Aerogel Composite

64

Investigation of Fibers Damages during Air Jet Processing for Polyester Filaments

65

Investigation into the Curling Intensity of Polyester/Cotton Single Jersey Weft Knitted Fabric Using Finite Element Method

66

3D Fiber Orientation Characterization of Nonwoven Fabrics using X-ray Micro-computed Tomography

67

MANUFACTURING AND ALIGNING THE PCL NANOFIBERS ALONG REQUIRED DIRECTIONS BY SWITCHING METHOD OF ELECTROSPINNING VOLTAGE FIELD FOR DESIGNING SCAFFOLDS IN TISSUE ENGINEERING

68

Characterization of PLGA/Chitosan Electrospun Nano-Biocomposite Fabricated by Two Different Methods

69

Cell Attachment and Proliferation of Human Adipose-Derived Stem Cells on PLGA/Chitosan Electrospun Nano-Biocomposite

70

Effect of CO2 on Mesomorphic Structure of Cold-Drawn Poly(ethylene therephthalate) Fibers by Dynamic Mechanical Analysis

71

Nanobiocomposite of poly(lactide-co-glycolide)/chitosan electrospun

72

Nanobiocomposite of poly(lactide-co-glycolide)/chitosan electrospun scaffold can promote proliferation and transdifferentiation of Schwann-like cells from human adipose-derived stem cells

73

Electrospun PHBV nanofibers containing HA and bredigite nanoparticles Fabrication characterization and evaluation of mechanical properties and bioactivity

74

Separation of the Total Radiance Factor of Fluorescent Dyes

75

Effects of Chemical Surface Pretreatment on Tensile Properties of a Single Glass Fiber and the Glass Fiber Reinforced Epoxy Composite

76

Fabracation and Characterization of Silicon Carbide/Epoxy Nanocomposite Using Silicon Carbide Naniwhisker and Nanoparticles Reinforcement

77

Analytical Assessment of Woven Fabrics under Vertical Stabbing - the role of protective clothing

78

Microfluidic behaviour in melt-spun hollow and liquid core fibers

79

Removal of Reactive Dyes from Wastewater using Cyclodextrin Functionalized Polyacrylonitrile Nanofibrous Membranes

80

Comparison of heat transfer coefficient for different fabrics by vapor-compression system

81

Strain Monitoring in Woven Fabrics with Locally Induced Mass Irregularities Using an Image Based Method

82

Investigation of Effective Parameters on Physical and Mechanical Properties of Intermingle Filament-Spun Yarns

83

Crystalline polymorph transition in poly(vinylidene fluoride) (PVDF)/acrylic rubber(ACM)/clay partially miscible hybrid

84

Electrospinning and Characterization of Poly (vinyl alcohol) - Sericin nanofibers as a Potential for Tissue Engineering Applications

85

Removal of Ag and Cr Heavy Metals Using Nanofiber Membranes Functionalized with Aminopropyltriethoxysilane (APTES)

86

The effect of the nano-structured aerogel powder on the structural parameters water repellency and water vapor/air permeability of a fibrous polyester material

87

Fabrication of Biodegradable PCL Particles as well as PA66 Nanofibers via Air-Sealed Centrifuge Electrospinning (ASCES)

88