کارگاه ذوب ریسی الیاف

دستگاه هاي موجود در اين كارگاه عبارتند از:

  1. ذوب ريسي الياف پروپيلن

  2. ذوب ريسي الياف نايلون و پلي استر

  3. دستگاه مستربچ سازي

  4. دستگاه ترريسي الياف