مصاحبه دوره دکتری گرایش شیمی نساجی

مصاحبه داوطلبان دوره دکتری گرایش شیمی نساجی ( کد 4198 و 4201 ) در روز چهارشنبه مورخ 93/2/31 انجام خواهد گردید. داوطلبان لازم است کلیه مدارک اعلام شده را همراه داشته باشند.