كارگاه تكنولوژي دوزندگي

 

سرپرست کارگاه : دکتر سعید آجلی

 

هدف از شکل گیری اين گارگاه انجام  فعالیت های آموزشی- پژوهشی برای دانشجویان رشته پوشاک و همچنین فعالیت های تحقیقاتی در سایر رشته های دانشکده مهندسی نساجی است.

جهت دريافت فرم درخواست انجام كار در كارگاه دوزندگي كليك كنيد...

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

راسته دوز

JACK

JK-9100B

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

راسته دوز کامپیوتری

JACK

JK-SHIRLE IIN-4

 

 نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

سردوز سه نخ

JACK

JK-3.504M2.04

 

 نام دستگاه

شركت سازنده

سازنده دستگاه

سردوز چهار نخ

JACK

JK-768BDI.5.516M2.35

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

سردوز کامپیوتری

ANGUS

5-516-03/333

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

نوار دوز

JACK

JK-8562

 

 نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

پس دوز

JACK

JK-T510

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

جادکمه دوز

JACK

JK-T782

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

دکمه دوز

JACK

JK-T373