رديف

نام هيات علمي

سال ثبت اختراع يا اکتشاف

عنوان اختراع يا اکتشاف

1

سيد حسين اميرشاهي - محمد مرشد

1383

رنگرزي چيپس نايلون 6 به منظور توليد الياف رنگين

2

محمد مرشد - علي زادهوش

1384

توليد الياف آنتي استاتيک و آنتي باکتري اکريليک

3

محمد شيخ زاده - داريوش سمناني

1385

قالب بتوني منسوج (لحاف بتوني)

4

محمد شيخ زاده - داريوش سمناني

1385

ساخت منسوج شبکه اي تقويت کننده آسفالت

5

داريوش سمناني

1385

طراحي و ساخت دستگاه درجه بندي خودکار نخ

6

سيدعبدالکريم حسيني

1385.02.25

طراحي دستگاه توليد نخ از الياف نانو

7

سيد عبدالکريم حسيني

1385.02.25

طراحي دستگاه توليد نانو الياف حجيم

8

علي زادهوش

1387.09.25

توليد ويسکرهاي نانوالياف کاربيدسيليسيم به روش گرافيت درجا

9

سيد محيد مرتضوي

1387.02.02

فرآيند استخراج الياف طبيعي سلولزي جديد از برگ گياه Typha australisبه روش تخمير قليايي

10

علي اکبر قره آغاجي

1387.05.06

روش جديد توليد نخ كامپوزيت موسوم به نخ كلاستر

11

سيد مجيد مرتضوي

1387.08.18

توليدالياف ضدميكرب اكريليك بااستفاده ازنمكهاي فلزي قابل كاربرد بعنوان منسوجات بيمارستاني و كف پوش ها

12

سيدمجيد مرتضوي

1387.09.09

تكنيك سفيدگري و آهارگيري همزمان كالاي خام پنبه‌ايي به كمك كاربرد پتاسيم پرمنگنات پتاسيم

13

سيد مجيد مرتضوي

1387.09.09

تكنيك بهبودخواص رنگرزي وجلاي نخ ابريشمي بااستفاده از عمليات باردهي

14

علی اکبر قره آغاجی

1387.12.25

ساخت دستگاه توليد نخ اپن-اند از نانو الياف آرايش يافته به روش الكتروريسي

15

سيد محيد مرتضوي

1388.02.29

افزايش مقاومت حرارتي پارچه هاي اكريليكي به روشهاي تكميلي باكاربرد نانورس

16

سيد محيد مرتضوي

1388.03.06

استفاده از گلبرگ زعفران در رنگرزي الياف پشم

17

سيد محيد مرتضوي

1388.03.16

تكنيك توليدرزينهاي تعويض يون كاتيوني بر پايه استايرن ( Bead Polymerization )موردمصرف درتصفيه آب

18

سيد محيد مرتضوي

1388.04.20

تكنيك ضدآتش نمودن منسوجات نايلوني بوسيله نانوذرات كاني مونت موريونيت درعمليات تكميل نساجي

19

سيد محيد مرتضوي

1388.04.22

پارچه هاي پلي استري مقاوم شده دربرابرآتش بااستفاده از نانوذرات رس به روش پوشش سطحي

20

سيد محيد مرتضوي

1388.05.25

سفيدگري الياف پشم خودرنگ با استفاده از كاتاليست مس II

21

محمدذره بینی-محمدآقامرشد

1388.09.25

فیلترهای آنتی باکتریال بی بافت با استفاده از فناوری نانو جهت تصفیه آب

22

سید مجید مرتضویی-مصطفی خسروجردی

1390.12.03

 

استفاده از مواد تغییر فاز دهنده آلی معدنی جهت بهبود خواص نگهداری حرارتی منسوجات

23 اكبر خدامي    توليد البسه لاغري قابل شارژ دائمي 
24 افسانه ولي پوري،‌مجيد نظري ، شهره ميناپور 1397.5.10 اتاقك رفع چروك و ضد عفوني كننده لباس