اعلام اسامی و مورخ مصاحبه داوطلبان بدون آزمون دکتری

مصاحبه داوطلبان دکتری بدون آزمون مورخ 93/3/20 روز سه شنبه برگزار می گردد. داوطلبان ذیل لازم است جهت مصاحبه به دفتر دانشکده مراجعه نمایند.
1-ساناز خادم القرآنی
2- حمیده عیسی زاده
3- فاطمه محترم
4- فاطمه رئیسی فیل آبادی