کارمندان

كارشناس كارگاههاي پوشاك
حسين عتباتي

تلفن:

031-33911918

فكس:

031-33912444

پست الكترونيك:

hossein.atabati@of.iut.ac.ir

مسئول امور عمومي آزمايشگاههاي شيمي نساجي
محمد صادقی دستگردی

تلفن:

031-33915016

فکس :

031-33912444

كارشناس آزمايشگاه چاپ و تكميل-بازنشسته
عباس رضايي

تلفن:

031-33911910

فكس:

031-33912444

پست الكترونيك:

rezaei@of.iut.ac.ir

کارشناس تحصیلات تکمیلی و پژوهشی-بازنشسته
مهناز حاجی‌پور

پست الكترونيك:

m.hajipoor@of.iut.ac.ir

کارشناس ارشد مديريت نساجي-بازنشسته
کامران متين

پست الکترونیک:

kmatin@of.iut.ac.ir

کارشناس تکنولوژي نساجي-بازنشسته
احمد ابرقوئي نژاد

تلفن:

031-33915020

پست الکترونیک:

abarghoinejad@of.iut.ac.ir

کارشناس ارشد مديريت نساجي- بازنشسته
غلامرضا افخمي عقدا

پست الکترونیک:

afkhami@cc.iut.ac.ir

مسئول دفتر بازنشسته
زهره ايماني

صفحه‌ها