لاله قاسمی

مرتبه علمی :

استادیار

رشته و گرایش :

شیمی نساجی

شماره تلفن:

031-33911092

فکس:

031-33912444

آدرس پست الکترونیک:

laleh.ghasemi@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت:

Go to Website