ايجاد دسترسي آزمايشي به پايگاه SciFinder

دسترسي آزمايشي به پايگاه Scifinder  جهت استفاده  كاربران دانشگاه صنعتي اصفهان فراهم گرديده است. SciFinder  ابزار قدرتمند ارائه شده توسط Chemical Abstract Service (CAS) است كه براي تحقيق و بررسي تحقيقات منتشر شده در جهان در زمينه‌ي علم شيمي و علوم مرتبط به آن ( مهندسي شيمي، مهندسي مواد،‌بيوشيمي، زيست شناسي ،‌علوم محيط زيست،‌كشاورزي، دامپزشكي،‌داروسازي و شيمي دارويي و پزشكي و ...) مي باشد و امكان جستجو، دسترسي و بررسي مقالات، پتنت‌ها و تمامي اطلاعات علمي جامع و معتبر از مراجع، تركيبات و واكنش‌هاي شيميايي را براي كاربران خود فراهم مي سازد.